stránky drsnosrstého jezevčíka se jménem Quentin T. Valentinka

Vítáme Vás na stránkách věnovaných nejen jezevčíkům, ale i jejich dvojnohým kamarádům. Quentin T. a jeho panička

Vzteklina a její výskyt v ČR

 Čerpáno: Státní veterinární správa - Mvdr. Oldřich Matouch, CSc.

Na sklonku 19. stol. Byly na nynějším území Čech a Moravy zaznamenány případy vztekliny u psů, koček a jiných zvířat.

Ve 20. letech 20. stol. Bylo potvrzeno 400 – 600 případů, z toho 86 % připadalo na psy.

V 1919 – 1937 zemřelo u nás 132 lidí. Po skončení II. svět. Války se situace změnila – nákaza se přesunula do volné přírody.

V 50. letech 20. stol. Narůstal význam lišek a liška obecná se stala hlavním šiřitelem vztekliny.

V osmdesátých létech dosáhla vzteklina největšího geografického rozšíření. S výjimkou několika okresů byla rozšířena na celém území ČR.

Maximální výskyt byl zaznamenán v roce 1984, celkem 2232 případů, z toho 2052 bylo u lišek. Přes určitý pokles počtu případů v dalších létech byla situace nadále nepříznivá. Výrazný posun v tlumení vztekliny volně žijících zvířat přinesla orální imunizace lišek zaváděná v osmdesátých létech v řadě západních evropských zemí. Princip spočívá v podání očkovací látky ukryté v plastikové ampulce uvnitř vhodné návnady. Při konzumaci návnady a prokousnutí plastikového obalu přichází živý očkovací virus do styku se sliznicí dutiny tlamy a hltanu a navodí stav imunity.

Očkovací návnady se vykládají 2x ročně na jaře a na podzim. Očkovací návnady kladou buď myslivci manuálně, nebo se shazují z letadel a vrtulníků.

Projekt orální vakcinace lišek proti vzteklině byl v ČR zahájen v roce 1989 v okresech Klatovy, Domažlice a Tachov ve spolupráci s německou stranou. V průběhu dalších kampaní bylo vakcinované území postupně rozšiřováno. V roce 1993 bylo ošetřeno celé území ČR s výjimkou okresů již nákazy prostých. Orální vakcinace lišek pak pokračovala v různém rozsahu i v dalších létech až do současnosti.

Od zavedení orální vakcinace v roce 1989 měl výskyt vztekliny v ČR výrazně sestupnou tendenci. Již v roce 1995 poklesl celkový počet pozitivních nálezů o 88 % ve srovnání s výchozím rokem. Tento příznivý trend pokračoval s mírnými výkyvy v následujících létech. V roce 2001 bylo registrováno již jen 35 případů a v roce 2002 pouze 3 případy vztekliny u lišek na okrese Trutnov. Od této doby nebyla již vzteklina na našem území diagnostikována. ČR tak splnila kritéria pro přiznání statutu nákazy prostého státu. Tato skutečnost byla deklarována ve věstníku OIE "Disease Information" č. 30 z 23. června 2004. Také v roce 2004 zůstalo území ČR vztekliny prosté.

V květnu 2005  byla na okrese Vyškov diagnostikována vzteklina u netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). U nás se jedná historicky o čtvrtý případ vztekliny netopýra, když první výskyt byl v roce 1994 a další dva případy v roce 1999.

Věděli jste, že vzteklinu mohou přenášet i netopýři ?

 
Na Vaši příští návštěvu se těší Quentin T. Valentinka a jeho panička